Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

A. Bast, RegisterPodoloog (Dineke), heeft haar hoofdvestiging op locatie Jonker Schoenen, Markt 17, 7741 JM te Coevorden. A. Bast is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://dinekebast.nl/

Markt 17

7741 JM Coevorden

Tel: 06-24759421 of 0524-512045

info@dinekebast.nl

Dineke Bast is de functionaris Gegevensbescherming van A. Bast Registerpodoloog. Zij is te bereiken via: info@dinekebast.nl

Persoonsgegevens die zij verwerkt

A. Bast Registerpodoloog verwerkt uw persoonlijke gegevens doordat u gebruikt maakt/wilt maken van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens die zij verwerkt:

– voor- en achternaam

– adres en woonplaats

– geboortedatum

– zorgverzekeringsnummer

– naam van uw huisarts/specialist

– BSN-nummer

– E-mailadres

– telefoonnummer

– informatie omtrent uw klachten die u zelf verstrekt

– informatie omtrent bevindingen naar aanleiding van haar onderzoek

– informatie omtrent de hulpmiddelen die zij voor u maakt

– informatie omtrent het verloop van uw klachten en/of behandeling

– informatie omtrent e-mail en/of telefonisch contact

Als u van haar diensten gebruik maakt, geeft u automatisch toestemming voor het opslaan van deze gegevens. Zonder deze gegevens te verzamelen en op te slaan kan zij u niet professioneel begeleiden naar een verbetering in uw gaan en staan.

Informatie delen met derden

A Bast Registerpodoloog verstrekt uw gegevens alleen aan uw verwijzer indien daar aanleiding toe is. Uw gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

Met welk doel worden uw gegevens opgeslagen:

De doelen zijn:

– u te kunnen bellen en/of e-mailen

– uw klachten en het verloop ervan goed te kunnen monitoren

– een afspraak in te plannen

– uw huisarts of specialist op de hoogte te stellen van podologische vorderingen of  aanvullende behandelverzoeken onderbouwen

– een factuur te maken

– rechtstreeks bij de zorgverzekering te declareren (indien mogelijk)

Uw gegevens worden 15 jaar bewaard vanaf de laatste dag dat er toevoegingen zijn gedaan in uw dossier.

Geheimhoudingsplicht

A. Bast is verplicht te zwijgen over uw gegevens tegenover anderen dan uzelf. Die geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van andere hulpverleners die rechtstreeks bij de behandeling of begeleiding van u betrokken zijn.

Inzagerecht

U heeft recht op het inzien van uw dossier. Op een verzoek tot inzage zal binnen een maand actie worden ondernomen. Voor afschriften van uw dossier mag A. Bast een redelijke kostenvergoeding vragen. Bij foutieve informatie in het dossier kan de patiënt een eigen verklaring of een verklaring van een andere hulpverlener laten toevoegen.

Vernietigingsrecht

U mag A. Bast verzoeken om bepaalde stukken uit zijn dossier te verwijderen of om het gehele dossier eerder te vernietigen dan na de gebruikelijke termijn van 15 jaar. Aan dit verzoek zal binnen drie maanden worden voldaan. Een vernietigings- of wijzigingsverzoek moet u schriftelijk en ondertekend indienen. Alleen als een wettelijk voorschrift of het aanmerkelijke belang van een ander dan de patiënt tegen vernietiging is wordt het dossier bewaard.


Voor informatie en afspraken

 

06-24759421

info@dinekebast.nl